Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin

/r/anime Episode Discussions

Episode 1 /u/AutoLovepon 261 comments 440 score 441 likes 439 dislikes
Episode 2 /u/AutoLovepon 75 comments 189 score 190 likes 188 dislikes
Episode 3 /u/AutoLovepon 76 comments 194 score 195 likes 193 dislikes
Episode 4 /u/AutoLovepon 37 comments 159 score 160 likes 158 dislikes
Episode 5 /u/AutoLovepon 48 comments 141 score 142 likes 140 dislikes
Episode 6 /u/AutoLovepon 41 comments 131 score 132 likes 130 dislikes
Episode 7 /u/AutoLovepon 28 comments 91 score 92 likes 90 dislikes
Episode 8 /u/AutoLovepon 39 comments 168 score 169 likes 167 dislikes
Episode 9 /u/AutoLovepon 54 comments 121 score 122 likes 120 dislikes
Episode 10 /u/AutoLovepon 37 comments 101 score 102 likes 100 dislikes
Episode 11 /u/AutoLovepon 27 comments 78 score 79 likes 77 dislikes
Episode 12 /u/AutoLovepon 113 comments 112 score 113 likes 111 dislikes
Episode 13 /u/AutoLovepon 85 comments 37 score 38 likes 36 dislikes
Episode 14 /u/AutoLovepon 24 comments 23 score 24 likes 22 dislikes
Episode 15 /u/AutoLovepon 19 comments 6 score 7 likes 5 dislikes
Episode 16 /u/AutoLovepon 22 comments 37 score 38 likes 36 dislikes
Episode 17 /u/AutoLovepon 21 comments 30 score 31 likes 29 dislikes